TRAIL

Một trong những dòng xe với thiết kế sườn thép cuả surly