Xe đạp leo núi

Những chiếc xe địa hỉnh dươc lắp ráp chuyên dùng có thể chạy trên tất cả cá địa hình từ đường trường lẫn địa hình dốc, đồi, núi……