MT 20, JET

TỔNG QUAN

Bạn có nhớ chiếc xe đạp đầu tiên của mình? Niềm vui thích mà bạn cảm nhận khi lần đầu tiên được nhìn thấy chiếc xe đó? Cảm nhận được sự tự do và mạo hiểm khi bạn sẵn sàng để chạy xe? Sự sợ hãi khi bạn chạy nhanh hơn những lúc đi bộ bình thường cũng có thể đến với bạn? Chúng tôi mong muốn tất cả những bạn trẻ em có được trải nghiệm tuyệt vời nhất trên chiếc xe đầu tiên của mình và tất cả những chiếc xe sau này!
CHI TIẾT
Màu sắc Gloss Purple Satin Black
Khung 24″ Dialed frame size,Alpha Silver Aluminum
Kích thước 24″ Dialed frame size
Price