Xe đạp trẻ em

Bạn có nhớ chiếc xe đầu tien của bạn không? Lần đầu khi bạn để mắt đến chúng, khi bạn chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị chạy?