Project One

TỔNG QUAN

Dừng lắp ráp xe giống bất kì ai, hãy lắp ráp theo cách riêng của bạn với project one - ý tưởng ráp xe theo ý thích riêng cá nhân từ project one từ Trek. Tính cá nhân, mới lạ, đặc biệt....điều mà bạn có thể hoàn toàn quyết định
CHI TIẾT
Màu sắc Có nhiều lực chọn cho việc kết hợp những màu sắc với nhau nhé
Khung Domane 6 series,Madone 7 and 6 series,Speed Concept 9 series
Forks H1 and H2 fit
Kích thước Full range
Price